Spolupracovníci

Moji spolupracovníci

Mgr. Júlia Demeková

Od roku 2009 ve FN Motol spolupracuje s prof. Pavlem Kolářem, Ph.D., odborníkem na kineziologii pohybu, fyzioterapeutem českých olympioniků, českého hokejového týmu, českého fotbalového týmu, tenisty Radka Štěpánka, hokejisty Jaromíra Jágra, desetibojaře Romana Šeberleho, a jiných.

V roce 2010 se stala asistentkou na kurzech prof. Koláře o DNS (Dynamická neuromuskulární stabilizace) v ČR a SR.

V únoru 2012 vedla výuku DNS ve Phoenixu (Arizona, USA) pro fyzioterapeuty golfistů z celého světa (USA, UK, Irsko, Skotsko, JAR, Finsko, Austrálie, Nový Zéland) včetně fyzioterapeuta Roryho McIlroye.

Od března 2012 spolupracuje s profesionálním golfovým trenérem Otakarem Marešem a mezi její svěřence patří i mladé české golfové naděje Blanka Marešová, Dominik Pavouček a Aneta Beranová. Cílem speciálních lekcí je korekce švihu z hlediska biomechanického zatížení a správného pohybového stereotypu pro všechny kategorie golfistů.

 

Průběh zaměstnání:

09/2009 – doposud – FN Motol, Praha, fyzioterapeut, asistent kurzů DNS dle Koláře, odborný asistent pro výuku Fyzikální terapie a Praktické výuky na oddělení lůžkové rehabilitace FN Motol.

09/2007 – 08/2009 – Lázně Schrott, s.r.o., Lipová Lázně, fyzioterapeut, vedoucí zdravotnického provozu, asistent kurzů Diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového systému (s MUDr. Poděbradským a Mgr. Poděbradskou)

03-07/2007– Elpis, s. r.o., Olomouc, fyzioterapeut

 

Dosažené vzdělání a profesní praxe:

• Kurzy:

11/2010 TacFit – Tactical fitness – instruktorský kurz v Římě (lektor A. Gallazzi)

11/2012 Mobilizace SI skloubení a bederní páteře dle Mojžíšové (lektor H. Volejníková)

9/2012 Mobilizace žeber metodou Mojžíšové (lektor H. Volejníková)

4/2011 Kvadrupedální lokomoce dle Klappa (lektor J. Čápová)

10/2010 TRX – Suspension Training

3/2010 Senzomotorická stimulace (lektor A. Herbenová)

2/2010 BosuRehab

2/2010 Medical Taping Concept

11/ 2009 Funkční tape (lektor J. Maryška)

8/2009 O dýchání (lektor J. Maryška)

5/2009 S-E-T koncept (basic)

12/2008 Pohyb a stabilita (lektor J. Maryška)

3/2008 Forma-funkce-facilitace (lektor J. Maryška)

• Studium:

2005-2007 FTK UP Olomouc

• Studium magisterského odboru fyzioterapie s úspěšnými výsledky

• 2007 – fyzioterapeut v rehabilitačním centru ELPIS, SR. Olomouc

• 2007 – externí lektor mobilizačních a měkkých technik, kinezioterapie pro dálkovou formu studia bakalářského oboru fyzioterapie na Slovenské zdravotnícké univerzitě v Banské Bystrici

• 2006-2007 – jednatel společnosti Rehex-Edu, v.o.s. pro vzdělávání ve fyzioterapii v spolupráci s MUDr. Poděbradským a Mgr. Szarowskou (Poděbradskou) jako školitel kurzů Funkčních poruch pohybového systému a jejich terapie

• 2007 – absolvent kurzu Funkčních poruch pohybového systému – Měkké a mobilizační techniky

2003-2005 FTK UP Olomouc

• Studium bakalářského odboru fyzioterapie s úspěšnými výsledky, bakalářská práce na téma: Racionální využití tapingu ve fyzioterapii.

2000-2003 VOŠ Banská Bystrica, SR

• Vyšší odborné Studium Diplomovaný fyzioterapeut s vynikajícími výsledky

• Absolvent kurzů mobilizačních technik a míčkování (Mgr. Jebavá), Manuální lymfodrenáž (MUDr. Bechyně), Segmentální centrace a Léčba skolióz (Dr. Švejcar)